Eind 2013 bereikte ons het bericht dat in totaal 32 medewerkers van De Spinaker, een school voor (voortzet) speciaal onderwijs in Noord-Holland hun Kerstgeschenk in spinaker logocontanten over te maken naar onze Stichting om de bouw van een toiletgebouwtje (deels) te financieren. Deze actie heeft het mooie bedrag van € 800 opgeleverd. Een fantastisch initiatief, dat navolging verdient.

Besloten is om deze bedrage te gebruiken voor het toiletgebouwtje van een school in het Nuwakot district.

Inmiddels hebben we de medewerkers van De Spinaker onze dank schriftelijk overgebracht, natuurlijk namens de leerlingen en leerkrachten van de Hilche Primary School.