Ceremonieel

Begin 2010 werd duidelijk dat er voldoende sponsorgeld binnenkwam bij onze Stichting om een nieuw project van de grond te tillen. Vanzelfsprekend onze hartelijke dank aan de sponsors voor hun giften. Vanuit Kathmandu kwam vervolgens het bericht van Lokman Sheresta dat zich een schooltje enige tientallen kilometers buiten de hoofdstad had aangemeld voor een toilettenproject. De Birendra Primary School (enige honderden leerlingen) had dringend behoefte aan een toiletgebouw voor leerlingen en leerkrachten. Tot dan toe bestond het sanitair uit de bosjes en rotsen in de omgeving. Geld om zelf toiletten aan te leggen was en is er niet.

Een weinig verheffende toestand en dus een verzoek waar de Stichting Argo al snel, mede dankzij de sponsoren, groen licht voor wilde en kon geven. Begin dit jaar is men in Birendra onder toezicht van Lokman en een bouwkundige aan het werk gegaan. Tijdens de werkzaamheden werden we nauwkeurig op de hoogte gehouden van de vorderingen. De tekeningen van het toiletgebouw en een kostenberaming waren inmiddels in ons bezit. Meteen in januari 2010 nam ook het plan om Nepal weer te bezoeken vastere vormen aan. Als onderdeel van dat bezoek konden we meteen het nieuwe toiletgebouw officieel openen. April 2010 vertrok dan ook een groep met acht deelnemers, waaronder ik zelf en met als reisleider Michel Derksen voor een reis van 15 dagen.

Het werd een fantastische reis (voor iedereen aan te raden) met aan het einde een bezoek aan de Birendra Primary School. Vanuit Kathmandu vertrokken we met een personenbusje voor een tocht van enkele uren naar het dorp. Een memorabele tocht door de uitermate slechte conditie van de wegen. Over de laatste drie kilometer naar Birendra hebben we meer dan een uur gedaan. Af en toe moest het gezelschap het busje verlaten, omdat anders een kuil in de weg of een spontane overstroming niet gepasseerd konden worden. Voor verwende westerlingen een bijzondere ervaring. 

In het dorp aangekomen vonden we de dorpelingen verzameld onder een grote boom bij de school. Allereerst werd ons ter verwelkoming een bloemenkrans omgehangen enCeremonieel2 we kregen iets te drinken. Er werd met name door een groep mannen druk gesproken, zonder dat we wisten waar men het nu precies over hadden. Later bleek dat ze spraken over de vraag aan de onze Stichting om een bijdrage te leveren aan een systeem van watertoevoer naar het dorp. Een groepje leerlingen had zich onder leiding van een leerkracht opgesteld op het schoolpleintje. We werden toegezongen en kregen allemaal een Tica op het voorhoofd. Op de foto rechtsboven staan Michel en ik met Luk Man Shrestha, onze vertegenwoordiger in Nepal en president van ANSO. (Argo-Nepal Social Organization) Mijn Tica is wat groot uitgevallen. 

Na enige tijd van noodzakelijke ceremonie├źn hebben Michel en ik het toiletgebouw officieel in gebruik genomen met het doorknippen van een lint. Hierna kreeg het gezelschap nog wat te eten aangeboden en konden we het schooltje bekijken. Kort even wat over het toiletgebouw: het geheel is opgetrokken uit beton, inclusief het dak. De deuren zijn bekleed met metaal en kunnen goed afgesloten worden. Er is voor gekozen om statoiletten te plaatsen, omdat de toiletpot in het binnenland van Nepal nog een onbekend fenomeen is. De kans dat zittoiletten niet op de juiste manier gebruikt worden is daarmee vrij groot. Na gebruik worden de opbrengsten met een emmer water weggespoeld en dit komt terecht in een saptic tank die naast het toiletgebouw is ingegraven.  

krantenartikel

 De terugreis was een belevenis. Ons busje moest halverwege het bergpad achterblijven, omdat een tegemoetkomende bus met een gebroken stuurstang het pad finaal versperde. Na een zeer warme wandeling naar de hoofdweg en een pauze van anderhalf uur vond het gezelschap plaats in een lokale bus naar Kathmandu. Een helse tocht die we geen van allen snel zullen vergeten. Toch geen spijt dat we gegaan zijn. De ontvangst door de dorpelingen en de schoolkinderen was hartverwarmend en het resultaat van dit project zeer bijzonder. Momenteel wachten we op de volgende aanvraag. Luk Man zal ons zeker op korte termijn berichten.

 

Michel zal op deze website u op de hoogte stellen van onze werkwijze en de kosten die verbonden zijn aan het bouwen van wederom een toiletgebouw. We hopen dat veel sponsors ons zullen helpen om ook dan weer zo'n mooi resultaat neer te zetten. Ter afsluiting een artikeltje uit de The Rising Nepal Nation Post over ons project. Na enige tijd van noodzakelijke ceremonie├źn hebben Michel en ik het toiletgebouw officieel in gebruik genomen met het doorknippen van een lint.Hierna kreeg het gezelschap nog wat te eten aangeboden en konden we het schooltje bekijken.